Bc. Jakub Antoš

Master's thesis

Bezpečnost plynového a ropného sektoru: analýza rizik těžby v Pákistánu

Security of Gas and Oil Sector: Risk Analysis of Exploration and Production in Pakistan
Anotácia:
Magisterská diplomová práce zkoumá bezpečnost plynového a ropného sektoru z perspektivy odlišné od současné praxe, zaměřuje se nikoliv na státy, ale na těžební společnosti, respektive těžbu (upstream) jako takovou. Zkoumá hrozby (teroristický útok, únos, znárodnění, nestabilitu režimu a sociální neklid), jimž upstream čelí v Pákistánu a kvantifikuje míru rizika realizace takových hrozeb. V první, teoretické …viac
Abstract:
This Master´s thesis is taking a different, novel perspective on the security of gas and oil sector. Instead of energy security of states it focuses on oil and gas companies and upstream sector as such. It analyses the threats (terrorist attacks, kidnappings, nationalization, instability of the regime, social unrest) upstream is facing in Pakistan, and quantifies risks of their realization. The first …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations and Energy Security