Vojtěch Votlučka

Master's thesis

Porovnání nástrojů SoapUI a Postman pro testování rozhraní REST API

Comparison of tools SoapUI and Postman for testing REST API interface
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním nástrojů SoapUI a Postman pro testování rozhraní REST API. Práce se nejdříve zaobírá testováním REST API obecně. Dále práce představuje vybrané nástroje pro testování, konkrétně tedy SoapUI a Postman. Práce analyzuje možnosti použití nástrojů pro testování REST API. K porovnání nástrojů se zde stanovují kritéria, na jejichž základě poté samotné porovnání probíhá …more
Abstract:
This thesis deals with the comparison of SoapUI and Postman tools for testing the REST API. The thesis first deals with testing of REST API in general. Furthermore, the work presents selected tools for testing, namely SoapUI and Postman. The thesis analyses possibilities of using tools for the purpose of testing REST API. To compare the tools, the criteria are set in the thesis. Based on the criteria …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: Alena Buchalcevová
  • Reader: Michal Doležel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76611

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie