Kateřina Kazdová

Bachelor's thesis

Ohodnocení společnosti PRO.MED.CS Praha, a.s. a Pliva Lachema, a.s. pomocí bonitních a bankrotnich modelů

Evaluation of PRO.MED.CS Praha, a.s. and Pliva Lachema, a.s. by solvency and bankruptcy models
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vypovídací schopností bonitních a bankrotních modelů, jejichž cílem je stanovení finančního zdraví vybraných podniků s možností predikce jejich budoucího vývoje několik let dopředu. Za zástupce bankrotujících podniků jsem vybrala podnik Pliva Lachema, a.s., který v roce 2010 vstoupil do likvidace. Prosperující podnik zastupuje PRO.MED.CS Praha a.s. V obou případech se jedná …more
Abstract:
This thesis deals with the explanatory power of solvency and bankruptcy models designed to determine the financial health of selected companies with their predictions for future development for several years ahead. Pliva Lachema, a.s., which went into liquidation in 2010, was chosen as a representative of a bankrupting business. A prosperous company is represented by PRO.MED.CS Praha a.s. Both are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: Jaroslav Schönfeld
  • Reader: Luboš Smrčka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25496