Marie Vaculíková

Bakalářská práce

Pohled na rodinu a rodinné vztahy očima dítěte

A look at the family and family relationships through the eyes of a child
Anotace:
Bakalářská práce by se měla zabývat rodinou, která je v poslední době chápána mnoha různými způsoby, je hodnocena a tvořena různými kritérii a neplní vždy funkci nejpevnější a nejstabilnější jednotky společnosti. Cílem bakalářské práce je prozkoumat, zmapovat a vysvětlit vztahy v rodině a to především z pohledu dětí, zejména jaká mají očekávání. Účelem je zaměřit se na konkrétní průzkum a sledování …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB693

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Petr Zemánek
  • Oponent: Věra Kotková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv