Bc. Eva Kučerová

Bakalářská práce

Krizová připravenost obyvatelstva České republiky

Crisis preparedness of the population of the Czech Republic
Anotace:
Tato práce je zaměřena na krizovou připravenost obyvatelstva především na mimořádné události a krizové situace. Dále je uveden popis pojmu resilientní resp. odolnost komunity. Obsahem této práce je také popis krizových stavů, mimořádných událostí a varovných signálů. Součástí této práce je analýza vybraného území pomocí dotazníkového šetření z hlediska možných hrozeb a zjištění nedostatků v oblasti …více
Abstract:
This work is focused on the population crisis preparedness mainly on emergency and crisis situations. Further is presented description of resilent concept or more precisely community residence. The content of this paper is a description of the crisis states, emergency incidents and warning signals. Content of this work is to analyse the selected region using the questionnaire for potential threats …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučerová, Eva. Krizová připravenost obyvatelstva České republiky. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní