Lucie Hodslavská

Bakalářská práce

Die Komparation zweier ausgewählter Werke von Josef Mühlberger und Vladimír Körner zum Thema Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei

A Comparison of Selected Literary Works by Vladimír Körner and Josef Mühlberger concerning the Expulsion of Germans from Czechoslovakia
Abstract:
The thesis compares two selected literary works, Der Galgen im Weinberg written by Jo-seph Mühlberger and Adelheid written by Vladimir Körner. Both of these literary works are closely connected to the topic of expulsion of Germans from Czechoslovakia. Theoretical part of this thesis focuses on the events, which preceded and led to the expulsion of Ger-mans from Czechoslovakia. Next in this part are …více
Abstract:
Diese Bachelorarbeit beschäftigte sich mit der Komparation zweier gewählter Werke, und zwar Der Galgen im Weinberg von Josef Mühlberger und Adelheid von Vladimír Körner. Diese zwei Erzählungen sind eng mit der Thematik Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei verknüpfen. Der theoretische Teil widmet sich den Ereignissen, die zur Aussiedlung und Vertreibung der Deutschen führten. Weiter werden …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hodslavská, Lucie. Die Komparation zweier ausgewählter Werke von Josef Mühlberger und Vladimír Körner zum Thema Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe