Bc. Michaela Jelenová

Master's thesis

Využití internetových memů v marketingové komunikaci společnosti Marvel Entertainment

Using Internet Memes In Marvel Entertainment's Marketing Communication
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na společnost Marvel Entertainment, LLC, internetové memy a možnosti jejich využití v marketingové komunikaci značky. Cílem práce je zjistit, zda mohou internetové memy efektivně fungovat jako reklamní nosiče a zda internetová komunita kolem tohoto fenoménu souhlasí s takovým použitím. Při pokusu naplnit tento cíl byla provedena obsahová a sémiotická analýza existujících …more
Abstract:
This thesis focuses on Marvel Entertainment, internet memes and the possibilities of using this phenomenon in marketing communication of the brand. The goal is to discover whether internet memes can effectively work as advertising vehicles or not and If the internet community around this phenomenon would accept such usage. To fulfill this goal there was content and semiotic analysis of existing Marvel …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jelenová, Michaela. Využití internetových memů v marketingové komunikaci společnosti Marvel Entertainment. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe