Bc. Lukáš Siříště

Bachelor's thesis

Agroturistika v kraji Vysočina

Agrotourism in the Vysočina region
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o agroturistice v Kraji Vysočina. Agroturistika je specifická forma cestovního ruchu, ale jako taková se zatím pořádně nedostala do podvědomí široké veřejnosti a nemá u nás dlouholetou tradici. Záměrem práce je s pomocí dotazníkového šetření zaměřeného na provozovatele agrofarem zhodnotit nabídku farem v Kraji Vysočina a za přispění odborné literatury analyzovat pojem agroturistika …more
Abstract:
This thesis is focused on agrotourism in Vysocina region. Agrotourism is a specific form of tourism yet not widely spread to general public. That is why agrotourism has only a little history in our country. Using questionnaire method, this thesis aims to analyze offers of agrofarms in Vysocina region based on agrofarms keepers opinion. It also analyzes agrofarms' positive and negative impacts on their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta