Bc. Lukáš Siříště

Bakalářská práce

Agroturistika v kraji Vysočina

Agrotourism in the Vysočina region
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o agroturistice v Kraji Vysočina. Agroturistika je specifická forma cestovního ruchu, ale jako taková se zatím pořádně nedostala do podvědomí široké veřejnosti a nemá u nás dlouholetou tradici. Záměrem práce je s pomocí dotazníkového šetření zaměřeného na provozovatele agrofarem zhodnotit nabídku farem v Kraji Vysočina a za přispění odborné literatury analyzovat pojem agroturistika …více
Abstract:
This thesis is focused on agrotourism in Vysocina region. Agrotourism is a specific form of tourism yet not widely spread to general public. That is why agrotourism has only a little history in our country. Using questionnaire method, this thesis aims to analyze offers of agrofarms in Vysocina region based on agrofarms keepers opinion. It also analyzes agrofarms' positive and negative impacts on their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta