Bc. Eliška Černá

Diplomová práce

Ilustrace v čítankách pro základní školy

Illustrations in reading books for basic schools
Anotace:
Tématem této diplomové práce je otázka ilustrace v čítankách pro základní školy. Z hlediska všeobecné teorie si klade za cíl osvětlit pojmy z oblasti ilustrace (především ilustrace v literatuře pro děti a mládež), jejích funkcí a vztahů, ilustračních typů; jak byla ilustrace pro děti a mládež odborníky v historii vnímána. Chce určitým způsobem sumarizovat požadavky, které jsou na ilustraci kladeny …více
Abstract:
The theme of this thesis is the question of illustrations in reading books for primary schools. From the perspective of the general theory aims to illuminate the terms of illustrations (mostly illustrations in children's literature), its functions and relationships, illustration types; how was the children's illustrations perceived by experts over time. This work wants to summarize the demands that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Jana Francová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta