Theses 

Vliv zatížení na herní dovednosti ve fotbalu – Bc. Lukáš Kvarda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Kvarda

Master's thesis

Vliv zatížení na herní dovednosti ve fotbalu

The Effect of physical load on game skills in football

Anotácia: Tato diplomová práce se zaměřuje na přesnost střelby ve fotbale, která se vlivem zápasového zatížení mění. Cílem je zjistit zda je střelba ovlivněna kladně či negativně. Cílová skupina, na které se dané testy budou provádět, je kategorie staršího dorostu. V prvních dvou kapitolách teoretické části je popsána charakteristika současného fotbalu, rozbor hry a herní výkon. Ve druhé polovině pak vliv zatížení na specifické dovednosti ve fotbale, fotbal v mládežnických kategoriích a vlivy únavy na lidský organismus. V praktické části jsou zpracovány výsledky ze dvou testů na přesnost střelby nohou a hlavou před a po fotbalovém utkání. V závěru práce jsou zodpovězeny výzkumné otázky a vypracován návrh pro trenéry na zlepšení herních dovedností konkrétně střelby.

Abstract: This Diploma thesis is focused on the accurancy of shooting in football, which is changeable due to affecting physical load. The target group for which the tests will be carries out is the older junior category. The first two chapters in theoretical part are described the features of the current football, analysis of game and football performance. In the second theoretical part there are described specific game activities - shooting, football in the youth categories and the effects of fatigue of the human organism. In the practical part, there are processed the results of two tests aimed on the accuracy of single foot shooting and header, before and after the football match. In the conclusion of the thesis, there are the research questions answered and a proposal for coaches, including methods, how to improve playing skills, especially in shooting.

Kľúčové slová: fotbal, herní výkon, střelba, sportovní příprava dětí a mládeže, únava, zatížení v zápase, herní činnosti jednotlivce, fotbalové dovednosti, střelba hlavou

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2015
  • Vedúci: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Došla, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 18:47, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz