Bc. Tereza Stehlíková

Bakalářská práce

Integrovaný záchranný systém v ČR

The Integrated Rescue System in The Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce Integrovaný záchranný systém v České republice má za úkol objasnit význam, legislativní vymezení a hlavní poslání jednotlivých složek, které slouží ke koordinaci záchranných prací. Základní rozeznání složek integrovaného záchranného systému a rozebrání jejich struktury. Jedná se především o seznámení se třemi základními složkami, kterými jsou Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR …více
Abstract:
The Bachelor thesis The Integrated Rescue System in The Czech Republic will clarify the meaning, legal definition and main tasks of the individual units coordinating emergency services.Basic identification of the segments in the integrated rescue services and description of their structure. The main point is the identification of three basic segments, namely Fire brigade, Czech Police and Emergency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní