Bc. Tereza Stehlíková

Bachelor's thesis

Integrovaný záchranný systém v ČR

The Integrated Rescue System in The Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce Integrovaný záchranný systém v České republice má za úkol objasnit význam, legislativní vymezení a hlavní poslání jednotlivých složek, které slouží ke koordinaci záchranných prací. Základní rozeznání složek integrovaného záchranného systému a rozebrání jejich struktury. Jedná se především o seznámení se třemi základními složkami, kterými jsou Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR …more
Abstract:
The Bachelor thesis The Integrated Rescue System in The Czech Republic will clarify the meaning, legal definition and main tasks of the individual units coordinating emergency services.Basic identification of the segments in the integrated rescue services and description of their structure. The main point is the identification of three basic segments, namely Fire brigade, Czech Police and Emergency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní