Bc. Tomáš BLÁHA

Diplomová práce

Konstrukce integrovaného dopravníku se zaměřením na ergonomii a bezpečnost tělesně postižené obsluhy

Integrated conveyor design with a focus on ergonomics and safety of the disabled service
Abstract:
The diploma thesis contains the design procedure according to the EDSM methodology (Engineering Design and Science Methodology). The resulting alternative was carefully selected from several conceptual designs and then a comprehensive strength and deformation analysis of this alternative was performed.
Abstract:
Diplomová práce obsahuje postup návrhu podle metodiky EDSM (Engineering Design and Science Methodology). Výsledná alternativa byla zde pečlivě vybrána z několika koncepčních návrhů a následně byla provedena komplexní pevnostním a deformačním analýza této alternativy.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLÁHA, Tomáš. Konstrukce integrovaného dopravníku se zaměřením na ergonomii a bezpečnost tělesně postižené obsluhy. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/