Bc. Jan Albrecht

Diplomová práce

Analýza návaznosti teoretického vyučování na odborný výcvik na SŠP,Jílová,Brno 36g

Education of theoretical teaching and continuity with vocation training on Polytechnical high school, Brno, Jílová 36g
Anotace:
Diplomová práce se zabývá teoretickou výukou odborných předmětů, odborným výcvikem a návazností těchto dvou složek na sebe samotné. Zabývá se mezipředmětovými vztahy oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení na Střední škole polytechnické, Brno, Jílová 36g. V první části práce jsou vymezeny klíčové pojmy, popsány vzdělávací programy školy, odborné předměty a také výukové metody, …více
Abstract:
The thesis deals with theoretical education of vocational subjects , vocational training and continuity of these components to each other. The thesis researches the cross-curricular relations on the Secondary Polytechnic school, Brno, Jílová 36g. The first part of this thesis defines key terms, describes educational programs, vocational subjects and teaching methods used during learning. The subsequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta