Gabriela VLASÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Jean-Jacques Rousseau ,,O původu nerovnosti mezi lidmi"

Jean-Jacques Rousseau "Discourse on the Origin and the Foundations of Inequality among Men"
Abstract:
Cílem této práce je vyložit Rousseauovu rozpravu O původu nerovnosti mezi lidmi z roku 1755, z hlediska jejího obsahu, okolností vzniku a případné nadčasové relevance. Nejprve přistoupíme k Rousseauovu životopisu, následovat bude historický kontext doby vzniku rozpravy a dále se zaměříme na dobovou filosofii. Následně zařadíme Rozpravu O původu nerovnosti mezi lidmi do kontextu jeho dalších rozprav …more
Abstract:
The main goal of this thesis is to explain Rousseau's Discourse on the Origin and the Foundations of Inequality among Men from 1755 in terms of its content, the circumstances of its creation and its timeless relevance. At first we will approach Rousseau's biography followed by the historical context of the time of the creation of Discourse, and then we will focus on periodic philosophy. Then we will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Josef Moural, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VLASÁKOVÁ, Gabriela. Jean-Jacques Rousseau ,,O původu nerovnosti mezi lidmi". Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta