Gabriela VLASÁKOVÁ

Bakalářská práce

Jean-Jacques Rousseau ,,O původu nerovnosti mezi lidmi"

Jean-Jacques Rousseau "Discourse on the Origin and the Foundations of Inequality among Men"
Anotace:
Cílem této práce je vyložit Rousseauovu rozpravu O původu nerovnosti mezi lidmi z roku 1755, z hlediska jejího obsahu, okolností vzniku a případné nadčasové relevance. Nejprve přistoupíme k Rousseauovu životopisu, následovat bude historický kontext doby vzniku rozpravy a dále se zaměříme na dobovou filosofii. Následně zařadíme Rozpravu O původu nerovnosti mezi lidmi do kontextu jeho dalších rozprav …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to explain Rousseau's Discourse on the Origin and the Foundations of Inequality among Men from 1755 in terms of its content, the circumstances of its creation and its timeless relevance. At first we will approach Rousseau's biography followed by the historical context of the time of the creation of Discourse, and then we will focus on periodic philosophy. Then we will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Moural, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLASÁKOVÁ, Gabriela. Jean-Jacques Rousseau ,,O původu nerovnosti mezi lidmi". Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta