PhDr. Jindra Pavelková, Ph.D.

Disertační práce

Knižní kultura moravských cisterciáckých klášterů. Knihovna velehradského kláštera

Book Culture of Moravian Cistercian Monasteries. Library of the Velehrad Monastery
Anotace:
Předkládaná práce se věnuje knihovně velehradského cisterciáckého kláštera v okamžiku, kdy byl klášter zrušen a knihovní fond byl tříděn a připravován na prodej v aukci. Hlavním pramenem je katalog sestavený olomouckým knihovníkem J.N.A. Hankem z Hankenštejna, na jehož základě je možné udělat si představu o skladbě knihovního fondu. Protože se jedná o katalog výběrový (jsou v něm obsaženy jen tituly …více
Abstract:
This paper deals with the Library of the Cistercian Monastery of Velehrad at the moment when the monastery was canceled and the library fund was sorted and prepared for sale at auction. The main source is the catalog compiled by the Olomouc librarian of J.N.A. Hanke of Hankenstein, on the basis of which it is possible to get an idea about the composition of the library fund. Because it is a selective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D., Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta