Ing. Pavel FIALA

Disertační práce

Elektronické komunikace - zpracování signálu v družicových systémech

Anotace:
Cílem této doktorské práce je navrhnout vysoce efektivní synchronizační struktury, které lze využít v rámci softwarově definovaného rádia částečně implementovaného na hradlovém poli FPGA. Zaměřuji se na algoritmy pro symbolovou synchronizaci a synchronizaci fáze nosné vlny. V současnosti většina číslicového zpracování signálu v softwarově definovaném přijímači probíhá až na cílovém počítači a hradlové …více
Abstract:
This doctoral thesis is devoted to the proposal of highly efficient synchronization structures, which can be used within the concept of software defined radio partially implemented on an FPGA. I focus on algorithms for symbol synchronization and carrier phase synchronization. At present, the majority of digital signal processing in software-defined receiver runs on a personal computer and FPGA section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALA, Pavel. Elektronické komunikace - zpracování signálu v družicových systémech. Plzeň, 2016. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/