Mgr. Michal Janoušek, Ph.D.

Rigorózní práce

Postavení neúměrného zkrácení v systému občanského práva

The position of the disproportionate shortening the civil law system
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá postavením neúměrného zkrácení v obecné závazkové části občanského zákoníku. Sám institut je konstruován jako složená skutková podstata a jeho aplikační předpoklady jsou vybudovány na objektivním znaku v podobě hrubého nepoměru v kombinaci se subjektivními znaky, kterými jsou neznalost objektivní hodnoty předmětu plnění smluvní strany, která se musí mýlit o objektivní hodnotě …více
Abstract:
Thesis deals with the status of a disproportionate reduction of the general obligations of the Civil Code. Institute itself is designed as a composite merits of the application and its assumptions are built on an objective character in the form of a gross disproportion in combination with subjective features which are objective values ignorance of the subject of the Contracting Party, which must be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2015
  • Oponent: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta