Theses 

Odklad povinné školní docházky u dětí s narušenou komunikační schopností – Mgr. Hana Adámková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Hana Adámková

Bakalářská práce

Odklad povinné školní docházky u dětí s narušenou komunikační schopností

Delay in school attendace of children with communication disability

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku. Bakalářská práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou teoretické. Teoretická část pojednává o vývoji dítěte v předškolním období, školní zralosti a narušené komunikační schopnosti. Ve čtvrté kapitole je zpracován výzkumný projekt bakalářské práce. Předmětem hlavního výzkumného šetření v této práci bylo analyzovat komunikační kompetence a jejich rozvoj u dětí během jednoročního odkladu školní docházky. Z výsledků výzkumu vyplývá, že u všech dětí nastalo určité zlepšení oblastí, které byly narušeny.

Abstract: This bachelor thesis deals with communication disability of pre- school children. The bachelor thesis is divided into four chapters. The first three chapters are theoretical. The theoretical part deals with development of pre-school child, school maturity and communication disability. In the fourth chapter research study is described. The main objective of the research in this work was to analyze communication competences and their development of children with communication disability during one year delay in school attendance. According to the research study all children experienced a certain improvement in communication disabilities.

Klíčová slova: Komunikace, komunikační kompetence, narušená komunikační schopnost, ontogeneze dětské řeči, předškolní věk, školní zralost, povinná školní docházka, odklad povinné školní docházky, communication, communication competences, communication disability, children speech ontogenesis, pre-school age, school maturity, compulsory school attendance, delay in school attendance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz