Ing. Jana Smejkalová

Master's thesis

Analýza preferencí zákazníků

Analysis of Customer Preferences
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Analýza preferencí zákazníků“ je analýza spotřebitelských preferencí při výběru dodavatele tepelného čerpadla. Cílem je identifikovat klíčové atributy, které hrají při rozhodování roli, a na základě těchto poznatků navrhnout doporučení. K tomu účelu byl využit kvantitativní marketingový výzkum, konkrétně metoda conjointní analýzy. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům …viac
Abstract:
This thesis deals with an analysis of customer preferences in terms of supplier of heat pums. The aim of the thesis is to identify the key features of services which consumer may consider while choosing a supplier of a heat pump and on the basis of findings suggest some recommendations. For this purpose the quantitative marketing research is used, specifically the conjoint analysis. The first part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kristýna Böhmová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economy and Management / Business Management