Bc. Martina Králíková, DiS.

Diplomová práce

Koordinace personálních činností v konkrétní společnosti

Coordination of personnel activities in a particular company
Anotace:
V diplomové práci s názvem “Koordinace personálních činností v konkrétní společnosti“ se zabývám komplexním prováděním personálních činností společnosti sanaplasma s.r.o. První část tvoří teoretický výklad personálních činností související s přijímáním pracovníků, hodnocením, odměňováním, péčí o pracovníka až po ukončení pracovního poměru. Na systém tohoto členění navazuji ve druhé kapitole, kde mapuji …více
Abstract:
The master's thesis titled "Coordination of personnel activities in a particular company" deals with complex personnel activities in the company sanaplasma, ltd. The first part provides the theoretical background of personnel activities concerning recruitment of employees, evaluating, rewarding, employee's benefits and also termination of employment. I apply this system of segments in the second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Monika Strašáková
  • Oponent: doc. PhDr. Drahomíra Dlouhá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting