Ing. Karolína Řeháková

Bakalářská práce

Hodnocení kvality dodavatelů ve firmě Kepo Trade s. r. o.

Evaluation of Suppliers Quality in Kepo Trade, s. r. o.
Anotace:
Tato práce se zabývá hodnocením kvality dodavatelů ve firmě Kepo Trade, s. r. o. Teoretická část se věnuje převážně kvalitě, hodnocení dodavatelů a komunikace s nimi. Praktická část mapuje dosud zavedený stav dodavatelsko-odběratelských vztahů v malé obchodní firmě. Práce porovnává teorii se skutečným stavem firmy a upozorňuje na nedostatky a naznačuje možnosti pro další řešení.
Abstract:
This bachelor’s thesis is dealing with evaluation of suppliers in the Kepo Trade company. The theoretical part of the thesis is mainly about the quality, evaluation of suppliers and communication with suppliers. The practical part describes the situation of the supplier – purchaser relationship in this small business company. The thesis compares the theory with the real situation of this company and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní