Mgr. Michal Just

Diplomová práce

Veřejná instituce jako povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Public Institution as a Compulsory Subject in Accordance with the Law of Free Information Access
Anotace:
Tématem diplomové práce je veřejná instituce jako povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Diplomová práce si klade za cíl to, jak lze vykládat tento neurčitý pojem de lege lata v režimu zákona č. 106/1999 Sb., a také to, jaké další subjekty mohou mezi veřejné instituce patřit. Práce se nejprve zaměřuje na obecné vymezení povinných subjektů a následně na konkrétní kategorii povinných …více
Abstract:
Topic of this thesis is an institution in a role of a mandatory subject according to a law of free information access. Purpose of this paper is to focus and explain different readings of the term de lege lata according to the law č. 106/1999 Sb. and to focus on other subjects which may belong in public institution as well. Thesis is talking about general definition of mandatory institution at first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. David Hejč, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta