Bc. Radoslav Jaroš

Diplomová práce

Nástroje hodnocení alokační efektivnosti ve veřejné správě

Tools of allocative efficiency assesment in public administration
Abstract:
This thesis discusses the tools of allocative efficiency assesment in public administration with focus on program budgeting. Public administration is obiged to seek the new means and mechanisms to ensure quality supply of public goods and services during the time of increasing demands on efficiency, effectiveness and transparency in the use of public funds. The aim of the thesis is to evaluate the …více
Abstract:
Táto práca pojednáva o nástrojoch alokačnej efektívnosti používaných vo verejnej správe s dôrazom na programové rozpočtovanie. Verejná správa je nútená hľadať mechanizmy a prostriedky ktoré zabezpečia kvalitnú ponuku verejných tovarov a služieb pri súčasne zvyšujúcich sa nárokoch na hospodárnosť, efektívnosť a transparentnosť využívania verejných finančných prostriedkov. Cieľom práce je zhodnotiť programové …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Michaela Horňáková
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa