Bc. Radoslav Jaroš

Master's thesis

Nástroje hodnocení alokační efektivnosti ve veřejné správě

Tools of allocative efficiency assesment in public administration
Abstract:
This thesis discusses the tools of allocative efficiency assesment in public administration with focus on program budgeting. Public administration is obiged to seek the new means and mechanisms to ensure quality supply of public goods and services during the time of increasing demands on efficiency, effectiveness and transparency in the use of public funds. The aim of the thesis is to evaluate the …more
Abstract:
Táto práca pojednáva o nástrojoch alokačnej efektívnosti používaných vo verejnej správe s dôrazom na programové rozpočtovanie. Verejná správa je nútená hľadať mechanizmy a prostriedky ktoré zabezpečia kvalitnú ponuku verejných tovarov a služieb pri súčasne zvyšujúcich sa nárokoch na hospodárnosť, efektívnosť a transparentnosť využívania verejných finančných prostriedkov. Cieľom práce je zhodnotiť programové …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Michaela Horňáková
  • Reader: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration