Bc. Tomáš Vlček

Diplomová práce

Testování výkonu JBoss AS v závislosti na použité JVM

Performance testing of JBoss AS according to used JVM
Anotace:
Tato práce má za cíl analýzu, návrh a provedení výkonnostních testů na aplikačním serveru JBoss. Součástí práce je i shrnutí ostatních benchmarkových aplikací, které taktéž slouží k otestování výkonnosti aplikačních serverů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kde v části teoretické lze najít potřebný základ pro praktické testování a jsou zde obsaženy obecné informace o použitých virtuálních …více
Abstract:
This thesis aims to analyze, design and execute a performance tests on application server JBoss. One part of this thesis contains information of other benchmark applications for performance testing. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part can be found basis for practical testing and there are also information about Java Virtual Machines, other application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Tišnovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy