Bc. Tomáš Vlček

Master's thesis

Testování výkonu JBoss AS v závislosti na použité JVM

Performance testing of JBoss AS according to used JVM
Abstract:
Tato práce má za cíl analýzu, návrh a provedení výkonnostních testů na aplikačním serveru JBoss. Součástí práce je i shrnutí ostatních benchmarkových aplikací, které taktéž slouží k otestování výkonnosti aplikačních serverů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kde v části teoretické lze najít potřebný základ pro praktické testování a jsou zde obsaženy obecné informace o použitých virtuálních …more
Abstract:
This thesis aims to analyze, design and execute a performance tests on application server JBoss. One part of this thesis contains information of other benchmark applications for performance testing. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part can be found basis for practical testing and there are also information about Java Virtual Machines, other application …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavel Tišnovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky