Bc. Jiří Fiam

Diplomová práce

Makroekonomický význam inflace a zhodnocení jejího vývoje

Macroeconomic Importance of Inflation and Appreciation of its Trends
Anotace:
Cílem této diplomové práce je na základě analýzy vývoje inflace v ČR a porovnání s vybranými zeměmi zhodnotit měnovou politiku ČNB a její dopad na hospodářství. Tato práce popisuje z teoretického hlediska inflaci a měnovou politiku centrálních bank, na jehož základě je postavená analýza inflace a měnové politiky v ČR. První kapitola definuje inflaci a její vznik. Druhá kapitola je věnovaná působení …více
Abstract:
The goal of this thesis is to evaluate monetary policy of the Czech National Bank a it´s impact on economy on the base of analyzation of inflation development in the Czech Republic and comparison with chosen countries. This thesis describes theoretic point of view on inflation and monetary policy of central banks on which base is build analysis of inflation and monetary policy in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A