Bc. Radek Šír

Diplomová práce

Vztah ukazatelů agresivity, výkonové motivace a efektivity hráče basketbalu v utkání

Relation between aggression, need for achievement and effect of basketball player in the match
Anotace:
Šír, Radek: Vztah ukazatelů agresivity, výkonové motivace a efektivity hráče basketbalu v utkání. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2015, 77 stran. Diplomová práce má za cíl porovnat týmy Děčína a Brna ve výkonové motivaci, agresivitě a efektivitě hráče basketbalu v utkání. Také zjistit rozdíly v ukazatelích mezi hráči Děčína a Brna. Použitými metodami byly Dotazník …více
Abstract:
Šír, Radek: Relation between aggression, need for achievement and effect of basketball player in the match. Master thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Sport Studies, 2015, 77 pages. The aim of master thesis is to compare teams of Děčín and Brno in need for achievement, aggression and effect of basketball player in the match. Also find out differences in the indicators between players of Děčín …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Zdeněk Janík
  • Oponent: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií