Bc. Roman Zdařil

Bakalářská práce

Vztah socialistické ideologie k folklóru a jeho reflexe v československém hraném filmu v letech 1945-1968

Relation of Socialistic Ideology to Folklore and its Reflection in Czechoslovak feature film from 1945 to 1968
Anotace:
V bakalářské práci Vztah socialistické ideologie k folklóru a jeho reflexe v československém hraném filmu v letech 1945 – 1968 se zabýváme vztahem socialistické ideologie k folklóru v konkrétních kulturně-politických podmínkách Československa po druhé světové válce. Tento vztah je zkoumán v širších souvislostech dopadu socialistické politiky na lidovou kulturu, jejíž neoddělitelnou součástí je folklór …více
Abstract:
In the thesis Relation of Socialistic Ideology to Folklore and its Reflection in Czechoslovak feature film from 1945 to 1968 we examine relation between socialistic ideology and folklore in specific cultural-political conditions in the Czechoslovac Republic after Second World War. This relation is examined in the wide context of socialistic policy on folk culture which folklore is inseparable part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.