Bc. Michal Chudoba, DiS.

Diplomová práce

Procesní model bezhotovostních plateb bankomatů v UML

Process Model of Non-cash Payments ATMs in UML
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu nových bezhotovostních transakcí na bankomatech v UML. Teoretická část práce je věnována popisu bankomatů a základních funkcí v UML. Praktickým přínosem práce je návrh nových bezhotovostních transakcí bez nutnosti změny v komunikaci bankomatu a jeho zabezpečení a následně vypracovaná analýza v UML.
Abstract:
Diploma thesis deals with the design of new non–cash transactions at ATMs in the UML. The theoretical part describes ATMs and the basic functions of ATM in the UML. The practical benefit of this work is the design of new non–cash transactions without having to change the ATMs communication and security, and subsequently developed analysis in UML.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management