Bc. Radovan Štancel

Diplomová práce

Metody hodnocení kvality strojového překladu

Methods for Evaluation of Machine Translation
Abstract:
The task of this work is to examine the actual state of evaluation of machine translation. It describes the most known methods and plans the improvement for translation between czech and slovak language. In the end of this work are descibed the results of each method which was tested on three different translators.
Abstract:
Práca sa venuje súčasnému stavu v oblasti automatických metód hodnotenia strojového prekladu. Popisuje najznámejšie z nich a navrhuje zlepšenie pre preklady medzi češtinou a slovenčinou. V závere práce sú popísané výsledky jednotlivých metód na troch rôznych prekladoch.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma