Mgr. Robin Lukášek

Bakalářská práce

Srdeční frekvence jako odraz zatížení ve volejbalu a beachvolejbalu

Heart rate as a reflection of the burden in volleyball and beach volleyball
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou volejbalu a beachvolejbalu jako sportovního výkonu. Cílem práce je srovnání zatížení v těchto sportech na základě hodnot srdeční frekvence.
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the characteristics of volleyball and beach volleyball as a sport performance. This thesis aims to compare the load in these sports on the values of heart rate.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií