Bc. Zdeňka Pešová

Bakalářská práce

Karcinom děložního čípku - mohou ženy ovlivnit vyhlídku na vyléčení?

Carcinoma uf the cervix uteri - can women influence the therapeutic outlook?
Anotace:
Záměrem práce bylo zjistit, zda mohou respondentky svým chováním a přístupem k preventivním opatřením ovlivnit vyhlídku na vyléčení. Do průzkumu bylo zařazeno šedesát respondentek hospitalizovaných na oddělení gynekologické onkologie MOÚ v Brně s diagnózou karcinom děložního čípku v různém stupni. Průzkumem bylo zjištěno, že 70 % respondentek využívá pravidelné gynekologické prohlídky jedenkrát za …více
Abstract:
The aim of the study was to determine whether the respondents behavior and attitude toward preventive measures can affect their therapeutic outlook. Sixty respondents diagnosed with various stages of cervical carcinoma and hospitalized at the Department of Gynecologic Oncology of the Masaryk Memorial Cancer Institute in Brno were included in the study. The data showed that 70 % of these respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Jana Kocourková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta