Renáta NOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s potřebou umělé plicní ventilace

Nursing care for pacient with artificial ventilation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta se zajištěnými dýchacími cestami s potřebou umělé plicní ventilace a následného dlouhodobého weaningu. Skládá se ze dvou hlavních částí. První část je teoretická, kde je popsána anatomie a fyziologie dýchacího systému. Následující kapitoly jsou věnovány umělé plicní ventilaci, způsobům zajištění dýchacích cest a základním bodům ošetřovatelské …více
Abstract:
This bachelor´s work deals with nursing care for patiens with secured airways with the need of artificial pulmonary ventilation and consequent long-term weaning. The work consists of two main parts. The first theoretical part describes the anatomy and physiology of the respiratory system, following chapters then introduce pulmonary ventilation, ways of securing airways, and basic issues of nursing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Magdalena Rogozov

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁ, Renáta. Ošetřovatelská péče o pacienta s potřebou umělé plicní ventilace. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/