Theses 

Veřejné výdaje a jejich analýza – Ing. František Zjevík, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Ing. František Zjevík, DiS.

Diplomová práce

Veřejné výdaje a jejich analýza

Public expenditures and their analysis

Anotace: Abstrakt Diplomová práce se věnuje vymezení základních pojmů veřejných výdajů a jejich analýzy, včetně vymezení základních funkcí, klasifikace veřejných výdajů a struktury veřejných výdajů. V diplomové práci jsou vysvětleny teorie zdůvodňující růst veřejných výdajů (Wagnerův zákon, teorie prahových efektů, teorie stupňovitého růstu), včetně principu hodnocení efektivnosti a soudobých trendů v oblasti veřejných výdajů. V praktické části je provedena analýza vztahu veřejných výdajů a zadluženosti územních samosprávných celků v roce 2007, včetně analýzy výdajové části rozpočtu Středočeského kraje.

Abstract: Abstract This graduation theses follows determination of basic definitions of public expenditures and their analyses, including of basic functions, classification and structure of public expenditures. Theories giving reasons for growth of public expenditures are part of the theses (Wagner´s law, Theorie of Treshold´s effects, Theorie of stepped growth), including principals of effectivnes evaluation and topical trends in the segment of public expenditures. In the practical part, there is analysis of relation between public expenditures and insolvency of territorial autonomous units in 2007, including analysys of expenditure part of budget of the central part of Czech Republic.

Klíčová slova: Klíčová slova Alokační, redistribuční a stabilizační funkce Veřejné výdaje Veřejné výdajové programy Veřejný projekt Jednokriteriální a vícekriteriální metody Rozpočtová skladba Transfery Vládní výdaje Dluhová služba Efektivnost veřejných výdajů Plošné dotace Progresivní dopad Krátkodobá fiskální nerovnováha Keywords Alocation, redistributing and stabilization functions Public expenditures Public expenditures programs Public project One time ctical and further critical methods Expenditure structure Transfers Governmental expenditures Debit coordination Efectivness of public Areal dotations Pregressive fall Short-time fiscal imbalance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz