Mgr. Vít Kaláb

Master's thesis

Učební úlohy z vybraného zeměpisného učiva vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět"

Learning tasks from selected curriculum of the educational field "Man and his world"
Abstract:
Práce se zabývá analýzou učebních úloh (kapitol Mapy a plány) ve vybraných učebnicích Vlastivědy. Cílem DP je roztřídění úloh do kategorií podle Bloomovy taxonomie, zjištění zda se v učebnicích vyskytuje dostatek úloh vyššího řádu a navržení úprav stávajících úloh. Teoretická část vymezuje pojmy učební úloha, výukový cíl, taxační metody , apod.
Abstract:
The thesis deals with analysis of teaching assignments (in Maps and Plans chapters) in selected National History and Geography textbooks. The aim of this work is to classify teaching assignments according to Bloom's taxonomy, to determine of sufficient amount of complex assignments existing in textbooks and to devise a modification and an extension of existing teaching assignments. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta