Ing. Milan Holiček

Diplomová práce

Evaluation of environmental pollution by pharmaceutical compounds – monitoring in/out-flow of wastewater treatment plant

Hodnocení zátěže životního prostředí léčivy - monitoring výstupů z ČOV
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Vysoká škola chemicko-technologická

Fakulta technologie ochrany prostředí

Magisterský studijní program:
Technologie pro ochranu životního prostředí

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.