Mgr. Vlasta Janská, Ph.D.

Rigorózní práce

Sociální konstruování duševního onemocnění

Social construction of mental illness
Anotace:
Předkládaná rigorózní práce se skládá z pěti publikovaných článků zaměřených na sociální konstruování duševního onemocnění. První část je věnována vysvětlení procesu a potřeby konstruovat. Konstrukce jsou důležité pro naše porozumění světu a jsou základem pro vznik institucí. Instituce udržují řád, který lidé s duševním onemocněním narušují. Druhá část se zaměřuje na uplatňování našich konstrukcí o …více
Abstract:
The submitted rigorous work consists five published articles which are focused on social construction of the mental illness. First part deals with the explanation of the process and our need to construct. The constructions are very important for our understanding of the world and underpin institutions. The institutions maintain the social order, which people with mental illness infringe (by their different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií