Martin Both

Bakalářská práce

Rozdiely v účtovných a daňových odpisoch v Českej republike a na Slovensku

Differences between accounting and tax depreciation of long-term tangible property in the Czech Republic and Slovakia
Abstract:
The goal of this thesis is to specify long-term tangible property and its accounting and tax depreciation in the Czech Republic and Slovakia, based on legislative analysis. Next we analyze differences in depreciation in Czech Republic and Slovakia. Based on this analysis, we specify impacts on depreciations of the selected company, in case of potential move of this company from Slovakia to Czech Republic …více
Abstract:
Cieľom tejto Bakalárskej práce je na základe analýzy právnej úpravy v ČR a na Slovensku vymedziť dlhodobý hmotný majetok a jeho účtovné a daňové odpisy. Následne analyzovať rozdiely v odpisovaní v Českej republike a na Slovensku. Na základe tejto analýzy určiť dopady na odpisy vybranej obchodnej spoločnosti pri potenciálnom presune vybranej spoločnosti zo Slovenska do ČR. V prvej časti sa vymedzí teoretický …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta