Theses 

Advanced Methods for Integration Testing – Mgr. Lenka Vašková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Mgr. Lenka Vašková

Bakalářská práce

Advanced Methods for Integration Testing

Advanced Methods for Integration Testing

Anotace: Hlavným cieľom tejto práce je štúdium metód testovania softwaru so zameraním na integračné testovanie a možnosť využitia in-container a mock testovania. Naštudované techniky boli použité v praxi pri vývoji nových integračných testov nástroja PerfCake. Konkrétne sa jedná o komponenty komunikujúce s externými systémami. Pre overenie správnosti implementácie bola prevedená analýza pokrytia kódu testami.

Abstract: The primary purpose of this thesis is to study software testing methods, concentrate on integration testing and investigate possibilities of mock object and in-container testing usage. The studied techniques were used to develop new integration tests of PerfCake framework components. Specifically the components dealing with external systems. Code coverage analysis was executed to confirm the success of the test development.

Keywords: software testing, integration testing, in-container testing, Arquillian, mock testing, Mockito, PerfCake

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz