Bc. Michal Tobiáš

Bakalářská práce

Přínosy vstupu na burzu formou IPO z hlediska akciové společnosti

The benefits of entering the stock exchange through the IPO (initial public offering) for the joint - stock company
Anotace:
Cílem práce je zmapovat a shrnout výhody a nevýhody vstupu společností na burzu cenných papírů, administrativní a finanční náročnost takového kroku a jeho vliv na budoucnost společnosti. Aspekty IPO jsem se v mé práci snažil srovnat jak z pohledu samotného investora, tak z pohledu burzy i potenciálního investora. V průběhu práce jsem se snažil uvádět příklady a srovnání praxe na českém trhu s praxí …více
Abstract:
The aim of the thesis is to map out and summarize the advantages and disadvantages of companies entering the stock exchange, the administrative and financial demands of such a step and its impact on the future of the company. I tried to compare the IPO aspects from the point of view of the issuer himself as well as from the point of view of the stock exchange and the potential investor. In the course …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní