Jakub REINHART

Bakalářská práce

Návrh modulu pro násuvný mechanický snímač otáček a snímače koncových poloh.

Engineering design of plug-in modul for mechanical rotation and end positions sensors.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu řešení mechanismu snímání koncových, havarijních a obecných poloh nakládacího zařízení řady Ekonomik od firmy Hennlich Engineering s.r.o. Při konstrukci se využívá technologie 3D tisku.
Abstract:
This thesis dissert on design of mechanical sensor for loading machine by Hennlich Engineering s.r.o. This sensor have to mesure read end positions, crash positions and general position of loading machine. For this design will be used technology of 3D printing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REINHART, Jakub. Návrh modulu pro násuvný mechanický snímač otáček a snímače koncových poloh.. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.