Bc. Michael Šepić

Diplomová práce

Mimosoudní řešení sporů ve finanční oblasti v ČR

Out-of Court Solution of Cases in Financial Area in CR
Anotace:
Tématem této diplomové práce je mimosoudní řešení sporů ve finanční oblasti v ČR. První kapitola práce je zaměřena na základní charakteristiku mimosoudního řešení sporů jako celku a upozorňuje na jeho výhody a nevýhody. Druhá kapitola komplexně shrnuje jednotlivé metody mimosoudního řešení sporů. Hlavními metodami, na které se tato kapitola zaměřuje, jsou mediace a rozhodčí řízení. Co se týče řešení …více
Abstract:
The topic of this thesis is the alternative dispute resolution in the financial area in the Czech Republic. The first chapter focuses on the basic characteristics of alternative dispute resolution as a whole and highlights its advantages and disadvantages. The second chapter comprehensively summarizes particular methods of alternative dispute resolution. The main methods on which this chapter focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS