Ing. Ketevan Kartsydze

Master's thesis

Regionální politika v České republice a v Rakousku: komparativní analýza

Regional Policy in the Czech Republic and Austria: A Comparative Analysis
Anotácia:
V současné době je v rámci Evropské unie kladen velký důraz na regionální politiku a její aplikaci mezi členskými státy. Podpora zaostalých regionů a zajištění rovného rozvoje je klíčovým aspektem socioekonomického růstu každého státu. Cílem této práce je analyzovat vývoj regionální politiky v České republice a v Rakousku a na základě vybraných kritérií porovnat uplatňování této politiky v obou zemích …viac
Abstract:
Currently, within the European Union, great emphasis is placed on regional policy and its application between member states. Supporting underdeveloped regions and ensuring equal development is a key aspect of the socio-economic growth of any state. The aim of this work is to analyze the development of regional policy in the Czech Republic and in Austria and, based on selected criteria compare application …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2023
  • Vedúci: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta