Bc. Kateřina Müllerová

Diplomová práce

Zkoumání pozdních vedlejších účinků při léčbě karcinomu prostaty metodami konformní a IMRT radioterapie

Investigation of late toxicity after prostate cancer radiotherapy using
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pozdními účinky radioterapie karcinomu prostaty na rektum jako dávku limitující orgán. Srovnává dvě současně používané metody radioterapie a to metodu konformní (3D-CRT) a metodu radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT). Pozdní účinky radioterapie byly počítány pomocí počítačového programu Biogray, který pro výpočet TCP a NTCP používá radiobiologické modely LQ a LKB.
Abstract:
This thesis deals with late effects of radiotherapy of prostate cancer on rectum as dose limiting organ. It compares two currently used methods of radiotherapy, conformal method (3D-CRT) and intensity modulated radiotherapy (IMRT). Late effects of radiotherapy were computed by computer program Biogray, which uses radiobiologic models LQ and LKB for calculation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Anna Odložilíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta