Mgr. Lenka Pešková, DiS.

Bachelor's thesis

Pravidla indexace beletrie se zaměřením na situaci v českých knihovnách

Indexing fiction rules with focus on the situation in Czech
Abstract:
Anotace Bakalářská diplomová práce „Pravidla indexace beletrie se zaměřením na situaci v českých knihovnách“ předkládá základní teoretické poznatky o věcném zpracování beletrie a zjišťuje stav věcného zpracování beletrie v českých knihovnách. Její teoretická část nastiňuje specifické aspekty věcného zpracování beletrie včetně jeho historického pozadí a všeobecný postup při tvorbě a uplatňování pravidel …more
Abstract:
Annotation The diploma thesis „Indexing fiction rules with focus on the situation in Czech libraries“ offers essential theoretical piece of knowledge dealing with indexing fiction and discovers situation in Czech libraries. Its theoretical part draws out specific aspects of indexing fiction including its historical background and general process of indexing fiction rules creation and use and continues …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. Josef Schwarz

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies