Bc. Magda Pražáková

Master's thesis

Hlasové poruchy u profesionálních herců a zpěváků v Jihomoravském kraji

Voice disorders in professional actors and singers in South Moravia
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá hlasovými poruchami u hlasových profesionálů v Jihomoravském kraji. Hlavním cílem byla analýza výskytu nejčastějších hlasových poruch u hlasových profesionálů (herců, zpěváků a operních pěvců). Dílčím cílem bylo zjištění některých faktorů na užití hlasu. Teoretická část se zabývá vymezením hlasu, definici, hlasovými poruchami a léčbou. Praktická část je věnována analýze vyskytujících …viac
Abstract:
Master thesis deals with voice disorders at professional voice (actors, singers and opera singers). The aim of this thesis was analyze the most frequently occurring voice disorders.The operational objective of the study was to determine the effect of some factors on the use of voice in voice professionals. The theoretical part deals with definition of voice, voice disorder, treatement. The practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2013
  • Vedúci: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta